Tirgotāju biežāk uzdotie jautājumi

Ielu tirdzniecībā , atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, atļauts neizmantot kases aparātus tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos.
Vairāk:
https://likumi.lv/ta/id/265487-nodoklu-un-citu-maksajumu-registresanas-elektronisko-iericu-un-iekartu-lietosanas-kartiba?&search=on
https://www.vid.gov.lv/lv/kases-aparati-un-kases-sistemas

Pamatojoties uz nolikumu, tirgotājam jāparedz viena vai divas 3 x 3 m baltas teltis bez logotipiem, taču sadarbībā ar atbalstītājiem daļai no tirgotājiem plānots nodrošināt BAUSKAS alus 3 x 3 teltis gadījumos, kad sortimentā tiek iekļauts alus

Atbilstoši nolikumam, Organizators nodrošinās šādus elektrības pieslēgumus, kas jau iekļauti dalības maksā:

CENĀ IEKĻAUTS ŠĀDS ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMS:
A) daļa - 220V līdz 2.5 kW (vai 1 rozete)
B) daļa - Elektrība 1x16A (līdz 3.5 kW)
C) daļa - Elektrība – 3x16A (līdz 9kW)

Elektrības pieslēgums tiks nodrošināts tirdzniecības laikos, kuri minēti Nolikuma 3. pielikumā