Izbraukumatirdznieciba.lv palīdzība

Izbraukumatirdznieciba.lv administrē lielāka un mazāka apjoma ielu un izbraukuma tirdzniecību pasākumos, koordinē izbraukuma sabiedrisko ēdināšanu, uzkodu un suvenīru tirdzniecību, organizē amatnieku, tautas daiļamata meistaru, Latvijas un ārvalstu nacionālo produktu gadatirgus un pārdošanas pasākumus, aprīko tirdzniecības vietas ar dažāda veida nodrošinājumu, rūpējas par administratīvo un tehnisko atbalstu. Preču zīmes izbraukumatirdznieciba.lv operators ir SIA "UNTITLED".

2019. gadā mēs esam izveidojuši jaunu automatizētu elektronisko reģistrācijas sistēmu www.izbraukumatirdznieciba.lv. Šajā sistēmā ērti un ātri iespējams pieteikties tirdzniecībai visdažādākajiem pasākumiem Latvijā. Vietnes izbraukumatirdznieciba.lv pieteikšanās sistēma dalās divās daļās - pirmā ir reģistrācijas daļa, kurā tiek uzglabāti dati par Tirdzniecības dalībniekiem - šos datus jebkurā brīdī iespējams atjaunot un mainīt. Augšupielādētie dati automātiski tiek ielasīti pieteikšanās anketās, ietaupot laiku. Otrā sistēmas daļa ir pieteikšanās daļa, kurā iespējams apstiprināt dalību kādā no pasākumiem. Mēs esam centušies padarīt dzīvi visiem viekāršāku, bet ja Jums rodas kādi jautājumi - rakstiet mums - pieteikumi@izbraukumi.lv un mēs Jums nāksim palīgā!